Sociale veiligheid

VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Bij Jong Nederland ASG hebben alle vrijwilligers die in contact komen met onze jeugdleden een geldige VOG verklaring. Dit geldt zowel voor onze vaste vrijwilligers, stafleden en bestuursleden, als voor de vrijwilligers die bijvoorbeeld maar 1 keer mee op kamp gaan. Een VOG sluit seksueel misbruik in het verleden en toekomst niet uit, maar laat wel zien dat wij als Jong Nederland ASG zich bewust bezig houden met dit onderwerp en kan zo potentiële daders wel afschrikken.

Voor meer informatie klik hier.

Gedragscode

Niets is zo fijn om als Jong Nederland afdeling te kunnen zeggen dat je een geoliede machine bent die haar zaakjes goed op orde heeft. Zowel voor vrijwilligers als voor de leden. Dit houdt in dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (speel)omgeving en veilige materiaal, leden zich ook veilig kunnen voelen. Voor alle mensen die in een afdeling actief zijn, is een fysiek en sociaal veilige omgeving belangrijk. De afdeling moet ook in haar eigen belang werken aan het voorkomen van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Eén van de stappen die het Landelijk Bestuur van Jong Nederland heeft genomen om de organisatie veiliger te maken is de invoering van het verplicht ondertekenen van de gedragscode.

Veel grenzen in het contact tussen onze vrijwilligers en onze minderjarige leden/deelnemers die deelnemen aan de activiteiten van Jong Nederland ASG zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!
Daarom hanteren wij als Jong Nederland ASG voor al onze vrijwilligers een gedragscode.
De gedragscode bestaat uit twee delen:
-regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers
-de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door Jong Nederland ASG wordt gevoerd.
Wanneer je bij ons vrijwilliger wil worden is het tekenen van de gedragscode verplicht. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.
Meer informatie is te vinden op:
www.inveiligehanden.nl.
www.NOV.nl (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk)
www.jongnederland.nl.
www.justis.nl.

Vertrouwenspersoon

Iemand met wie je in vertrouwen kunt praten, maakt het makkelijker om over moeilijke onderwerpen te beginnen. Als iemand denkt dat er iets mis is, kan diegene naar de vertrouwenspersoon gaan. Die is er voor iedereen: kinderen, jongeren, vrijwilligers, medewerkers en ouders. Hij of zij helpt om algemeen ongewenst gedrag te voorkomen. Bijvoorbeeld door op mensen af te stappen die zich niet goed gedragen. En natuurlijk behandelt de vertrouwenspersoon elke melding. Klein of groot, ernstig of minder ernstig. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dus hij of zij geeft alleen informatie door als degene die hulp vraagt of een melding doet, dat goed vindt dit gebeurd dus altijd integer en in overleg. Behalve als er strafbare feiten zijn gepleegd. Dan is de vertrouwenspersoon volgens de wet verplicht om dit bij de politie te melden.
De vertrouwenspersoon kan bij het uitoefenen van zijn taak ondersteuning nodig hebben. Hij kan dit krijgen bij het Landelijk Bestuur van Jong Nederland. In noodgevallen en bij calamiteiten is Jong Nederland 24 uur bereikbaar.

Binnen Jong Nederland ASG is Wendy Peeters onze vertrouwenspersoon.
Wendy is bereikbaar via mail op, vertrouwenscontactpersoon@jongnederlandasg.nl.