Wat is Jong Nederland A.S.G.

Een omgeving voor iedereen

Bij Jong Nederland staat het spelend kind en de actieve jongere centraal.
Van kleuter tot jong volwassene. Spelen en beweging is belangrijk en daagt uit.
In de wereld van het spel ontmoet de jongere de ander en zichzelf. Bij Jong Nederland gaat het niet om de prestatie maar om de deelname. Plezier, actie, ontspanning, ontplooiing, geborgenheid en sfeer, kortom: ontmoeten en samen doen.

Jong Nederland kiest voor veelzijdige activiteiten, voor spel, creativiteit en natuurbeleving.Ook kiezen we voor wekelijkse groepsbijeenkomsten, voor regelmaat en structuur, voor de groep en dus voor leren samenwerken.

Onze historie

In december 1966 werd Gerard Spijkers benaderd of hij een jongensgroep van de landelijke jeugdorganisatie Jong Nederland op wilde richten. Hij zei ja en na de nodige voorbereidingen startte hij in mei 1967 met een 10-tal leden. Meteen werd er in hetzelde jaar een zomerkamp gehouden en een jaar later werd het schuurtje achter het parochiehuis geopend als gildehal met 28 leden.

In de loop der jaren is er hard aan de weg getimmerd. In 1968 werden ook meisjes toegelaten bij Jong Nederland en eind jaren 80 werden de deuren ook opengezet voor de 4,5 en 6 jarigen. Het was compleet. Jong Nederland was er voor kinderen van 4 tot 16 jaar. En natuurlijk langer ook, maar dan als vrijwilliger.

We manifesteerden ons op districts, provinciale en landelijke evenementen. Ofschoon we regelmatig in de prijzen vielen was meedoen toch het belangrijkste. Dat is het nog steeds. Graag bezoeken we onze districts en landelijke activiteiten.

Ook bij de organisatie dragen we ons steentje bij. Als afdeling zijn we regelmatig actief bij het organiseren van activiteiten ook op landelijk niveau. Een uitdaging om voor honderden deelnemers activiteiten te organiseren. Het versterkt het gevoel dat we een landelijke familie zijn.

Nu na ruim 50 jaar zijn we nog steeds actief. Enthousiaste leden en vrijwilligers hebben dit altijd mogelijk gemaakt en zullen dit in de toekomst ook blijven doen.